GroenLinks over herindeling Pekela, Stadskanaal, Veendam

28 februari is een bijzondere dag, waarop wij een keuze moeten maken of we vinden dat Pekela, samen met Veendam, zelfstandig moet blijven of dat het toch verstandiger is om ook met Stadskanaal te komen tot een nieuwe gemeente.
 
De ambtelijke samenwerking is de kinderziektes inmiddels ontgroeid en heeft zich ontwikkeld tot een volwaardige ondersteunende dienst van onze gemeente. Doordat men net deze samenvoeging heeft meegemaakt, zijn wij als GroenLinks van mening dat verdere samenvoeging met ook Stadskanaal snel en goed doordacht uitgevoerd kan worden, omdat men gebruik kan maken van de recent opgedane ervaring. Wat werkt wel goed, maar ook zeker wat niet.

De gemeentebesturen hebben de inhaalslag niet gemaakt. Door de opschaling is er, indien ervoor wordt gekozen, meer ruimte om het bestuur kwalitatief te versterken door een kwalitatief beter ambtelijke organisatie.  Wij zijn van mening dat onze omgeving hier zeker van zal profiteren.
Tot en met de behandeling van de strategische agenda in 2015 waren wij van mening dat een zelfstandig Pekela nog een mogelijkheid was. Inmiddels zijn in onze provincie dusdanige keuzes gemaakt, waardoor wij het als GroenLinks niet meer verantwoord vinden om ons aan het proces te onttrekken. Hoogezand is voor Veendam niet meer in beeld als herindelingspartner, Oldambt en Vlagtwedde ook niet. Daarbij komt de grote overeenkomsten in de 3 beoogde samengaande gemeenten, waardoor wij nu onze verantwoording nemen om de keuze te maken vòòr herindeling. In het rapport van Berenschot wordt helder uiteengezet dat we als drie gemeenten in de Veenkoloniën dezelfde problemen kennen als het gaat om de economische ontwikkeling, werkgelegenheid, krimp, vergrijzing en ontgroening. De grote vraagstukken waar elk van onze gemeenten voor staan. Maar ook dat er kansen liggen om de economie te versterken, de werkgelegenheid te stimuleren en de leefbaarheid van de woonkernen en het voorzieningen niveau te behouden. De herindeling biedt daarvoor de beste voorwaarde om die kansen ook echt te benutten. Door zelfstandig te blijven zullen we niet als eenheid kunnen optreden, wat in de afgelopen jaren is gebleken. Dat is slecht voor de bevolking en de ontwikkeling van ons gebied.  Bovendien is het niet uitgesloten dat de provincie ons, mochten we een keuze maken om niet te gaan herindelen, dat uiteindelijk alsnog op gaat leggen  met alle frustraties van dien, of dat na enkele jaren toch een herindeling onvermijdelijk blijkt.
Laten we met zijn allen dan nu zelf zo verstandig zijn om elkaar als zelfstandige partners op te zoeken en per gemeente onze positieve krachten te delen. Waar we kunnen, leren we van elkaar en komen zo tot een mooie nieuwe gemeente met een evenwichtig aanbod van alles wat in onze omgeving nodig is.

GroenLinks vindt het wel belangrijk dat de burger zijn betrokkenheid bij zijn omgeving houdt. Met bv. wijkraden, regiowethouders en wellicht de infovergaderingen op diverse locaties zijn misschien enkele opties. Uiteraard dient dit uitgewerkt te worden, maar onze conclusie is als volgt:
GroenLinks Pekela zal voor herindeling gaan stemmen.
 
We zouden het fijn vinden als alle raadsleden onderstaande oproep meenemen bij het maken van de uiteindelijke keuze op 28 februari bij de besluitvorming. Niet alleen is dit van invloed op alle inwoners van Veendam enPekela, maar ook op de inwoners in Stadskanaal.
 
Elly Knevelman
fractievoorzitter en raadslid GroenLinks Pekela

 

Hartenkreet!
“Ik wil mijn gedachten over de herindeling van Pekela op papier zetten.
Zoals jullie weten ben ik niet voor grootschaligheid en dat vindt plaats na herindeling.
Ik sta positief in het proces, omdat ik denk  dat het proces onomkeerbaar is en dat we als kleine gemeente hard aan de slag moeten om ons voordeel uit de herindeling te halen.
Het rapport  van Berenschot geeft dat ook aan.
Ik wil meewerken aan herindeling met oog voor de burger!!!
Service moet hoog zijn en blijven. Idem voor toegankelijkheid. Wat dit dan concreet inhoud moeten we uitonderhandelen.
 
Ga met Veendam en Stadskanaal in gesprek en haal er voor alle partijen het beste uit.
Blijf niet teveel hangen in hoe het was en hoe het is, werk aan een maatschappij hoe die zal worden.
Daarin vinden veel partijen in Pekela zich, want iedereen wil het beste voor onze gemeente.
Daar hoort vernieuwing bij. Dat gaat in de ICT zo, in de zorg, in de landbouw en ook in het openbaar bestuur.
Het is de kunst om daar het beste voor onze gemeente uit te halen en niet te blijven morren van dat wil ik niet.
Want blijf je je steeds afzetten tegen vernieuwing dan mis je de boot en veel burgers, die wel met de ontwikkeling meegaan”.

Lidwien